Công ty Kiến An Gia xin gửi đến các bạn 7 mẫu nhà tiếp theo trong 25 mẫu nhà cấp 4 thường gặp phổ biến nhất hiện nay.m11+copy

m12+copy

m12pc+copy

m14+copy

m14p+copy

m15+copy

m15p+copy

m16+copy

m16p+copy

m17+copy

m17p+copy