Ngôi nhà có mặt tiền là đường lớn, diện tích nhà chiều rông 9m, chiều sâu chỉ có 6m. Kiến trúc sư Kiến An Gia đã linh hoạt đưa ra phương án như sau.

01 MB BO TRI 01 MB BO TRI G:1-----CONG TRINH 2014141010 biet thu Phu LocConcept2Dbiet ngoai that IMG_4285